ჯიხეთის მონასტერი

en flag
ru flag
Voiced by Amazon Polly

ჯიხეთი ცენტრალური გზიდან 3 კმ-ში, სიმწვანესა და სიმშვიდეშია ჩაფლული. ეს მონასტერი საბჭოთა პერიოდშიც მოქმედი იყო და კარგადაა გადარჩენილი. მთავარი ღირსშესანიშნაობა აქ არის XIX საუკუნის ტაძარი. მონასტერს საკუთარი მუზეუმი და სუვენირების მაღაზიაც აქვს.