ნარინჯისფერი გურია

აღსანიშნავია გურიის ორი სოფელი შრომა და ნატანები, რომლებიც ისტორიულად  ერთ თემს წარ- მოადგენდა,   საბჭოთა პერიოდში   გურიაში…

მეფუტკერობა

გურია მეფუტკრეობის გავრცელების ერთ-ერთი ისტორიული არეალია. ზოგან ჯერ კიდევ შე- მორჩენილი ყოფილა მეფუტკრეობის პირველყოფილი ფორმა –…

მწვანე ოქრო

გურიაში მეჩაიეობის ისტორიას, მხოლოდ საბჭოთა  ისტორიის  ნაწილი არაა, გავრცელებული აზრისგან განსხვავებით. გურიაში  ჩაი ჯერ კიდევ XIX…