ანასეული

ოზურგეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთით,  მწვანეთ  დაფარულ  გორაკებზე შეფენილია  უბნები ექადია  და ანასეული.  აქ ქალაქის  ყველაზე  დიდ ტყე-პარკში კარგი…

მწვანე ოქრო

გურიაში მეჩაიეობის ისტორიას, მხოლოდ საბჭოთა  ისტორიის  ნაწილი არაა, გავრცელებული აზრისგან განსხვავებით. გურიაში  ჩაი ჯერ კიდევ XIX…