გურიის ეკლესია-მონასტრები

კალანდა გურიაში

ზღვიდან მთამდე

ლანჩხუთი სამ დღეში

ჩოხატაური, ეს გურიაასასტუმრო სახლი დვაბზუში

გაცოცხლებული მუზეუმი

კონჭკათის მონასტერი

ასკანის ციხე

გურიის მთის კურორტები

ეკო-მუზეუმი გოგიეთში

ინგას ბაღი